Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 11. februar

Tema:  The Future of LMS


Sted:  DnB NOR, Kirkegt. 18, Oslo

Presentasjoner fra møtet

Program


08.30 – 09.00

Kaffe og registrering

 

09.00 – 09.15

Trond Markussen, Leder av styringsgruppen i REN

Velkommen og introduksjon til møtet

09.15 – 10.00

Lasse Finsås fra Microsoft

Microsoft har mye spennende på gang, og vi gleder oss til å høre hva de tenker og hvordan de tror det vil påvirke oss.

10.00 – 10.15

Pause

 

10.15 – 11.00

Arne Bergby fra
IT's LearningIT's Learning er en av de ledende innen LMS til utdanningssektoren. De kommer og forteller hvordan de ser på fremtiden.

11.00 – 11.15

Pause

 

11.15 – 11.45

Alf Martin Johnsen fra eFaktor

Moodle får stadig flere brukere og er med sin open source et interessant alternativt. Vi får besøk av eFaktor som har lang erfaring med Moodle.

11.45 – 12.45

Lunch

 

12.45 – 13.15

Carsten Jopp fra StatoilHydro

StatoilHydro jobber for tiden med to problemstillinger knyttet til LMS, overordnet læringsarkitektur inkl. LMS og LMS og e-læring inn mot Talent Management og andre strategiske HR prosesser.

13.15 – 13.30

Pause

 

13.30 – 14.00

Tore Eggen fra EdvantageGroup

Edvantage Group følger med på trender for hele tiden å ligge i forkant med sitt LMS. De gir oss et innblikk i hvordan de ser for seg fremtidens LMS.

14.00 – 14.15

Pause

 

14.15 – 14.45

Chul Aamodt fra Mintra

Mintra har på oppdrag fra aktører i industrien igangsatt et prosjekt der målet er å etablere en industristandard for erfaringsdeling og læring av uønskede hendelser på tvers av selskapsgrensene. Applikasjonen skal gi muligheter for den enkelte ansatte å laste opp relevant læringsmateriell, og dele dette med andre i organisasjonen på en langt enklere måte enn i dagens situasjon.

14.45 – 15.00

Pause

 

15.00 – 15.30

Trond Markussen
fra DnB NOR

DnB NOR er i ferd med å modernisere store deler av sin IT plattform og innføring av web 2.0 applikasjoner vil utfordre den tradisjonelle bruk av LMS.Påmelding til Veslemøy Barnes på veslemoy.barnes@innovationnorway.no