Menu


Search query:  

REN medlemsmøte onsdag 1. april 2009

Sted:  Helga Engs Hus, Det utdanningsvitenskapelige fakultet på Blindern

Temaet er ”Learning 2.0” og vi har satt sammen et program som vil vise og diskutere ulike aspekter ved ”moderne” læringsformer.

Påmelding til Veslemoy Barnes, veslemoy.barnes@innovationnorway.no innen mandag 30. mars kl. 09:00.

PRESENTASJONER FRA MØTET

PROGRAM


 

08.45 - 09.00
Registrering og kaffe
09.00 - 09.15

Velkommen og introduksjon til dagen, v/Trond Markussen, leder av styringsgruppen i REN
 09.15 - 09.45

Bruk av YouTube og podcast i språkundervisning
José María Izquierdo, Førstebibliotekar, fagreferent i romanske språk, UiO
09.45 
Pause
10.00 - 10.45

ICT and Learning at Work
Anders Mørch, Førsteamanuensis ved Intermedia
10.45
Pause
11.00 - 12.00

Teknologi og samfunnsendring
Arne Krokan, Professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU
12.00
Lunsj
13.00 - 13.45

Fra p-bok til e-bok
Kjetil Idås, Lektor og prosjektleder ved Horten Videregående Skole
13:45
Pause
14.00 - 14.45

Når generasjon Y stempler inn
Astri Okstad, Trainee hos StatoilHydro
14.45

Oppsummering og avslutning