Menu


Search query:  

REN medlemsmøte Trondheim, 30-31 august 2005

NTNU var vertskap for REN medlemsmøtet i Trondheim, 30-31. august og hadde satt sammen et meget godt program med fokus på anvendelse av teknolog til læring.

Presentasjonene fra møtet finner du i programmet nedenfor.

Program


Tirsdag 30. august

18:00 - 20:00 Velkommen
Omvisning på Virtual Reality (VR)-laben ved Institutt for Petroleumsteknologi og Anvendt Geofysikk med et av de mest avanserte VR-fasiliteter i verden i dag - RAVE

Bussavgang til RAVE - 3-D visualisering tirsdag 30. august blir fra Trondheim hotell kl. 17:50. For de som besørger egen transport, er adressen S.P Andersens vei 15, bak SINTEF Petroleumsforskning på Valgrinda (Bak Lerkendal stadion)


20:00 Middag på Rica Nidelven Hotell (no-host)

 
Onsdag 31. august
Auditorium MTA, 1. etg på Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS), Olav Kyrresgt. 3

09:00 - 09:15 Velkommen til NTNU
- Frode Arntsen, Seksjonssjef Studieavdelingen, NTNU
09:15 - 11:00 NTNU og læring med IKT
09:15 - 09:35 Presentasjon av Midgard Medialab
- Jarm Röksä, Prosjektleder MM
09:35 - 10:00 Fra Strategi til Gjennomføring
- Alex Strømme, Førsteamanuensis, Institutt for Biologi
10:00 - 10:45 NTNUs Multimediesenter - Integrasjon, Produksjon og Framtidsvisjoner
- Kristin Andersen, Rådgiver Multimediesenteret
- Martin Gaustad, Førstekonsulent Multimediesenteret
- Thorleif Hallen, Avdelingsingeniør Multimediesenteret
10:45 - 11:00 Spørsmålsrunde
11:15 - 12:00 Læring med IKT - Utviklingstrekk og Utfordringer
- Leif Martin Hokstad, Daglig Leder Laboratorium for IKT og Læring, NTNU
12:00 - 13:00 Lunsj i kantina på MTFS
13:00 - 14:45 Cyberlab - Simulering i IKT-basert opplæring
- Tor Ivar Eikås, Daglig Leder Cyberlab.org

Fremtidens operasjonsrom– bruk av interaktiv teknologi i utdanning 
- Valborg Sund, Daglig leder Fremtidens operasjonsrom, m.fl.
15:00 - 15:45 Hvor er mulighetene?
- Andrew Perkis, professor IET - NTNU
Leder Multimedia over IP nettverk, Q2S - NTNU
Leder styringsgruppa Midgard Media Lab