Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 28. april 2005

Abelia var vertskap for møtet vårt torsdag 28. april.  Temaet for møtet var “Arbeidsplassen som læringsarena” med fokus på læring gjennom samhandling og uformell kunnskapsdeling. Det er flere rapporter som sier at opptil 80% av all kunnskap i bedriften er taus kunnskap, og at kun 20% av kunnskapen er tilgjengelig i dokumentert form. Hvis dette er sannheter er det i de fleste bedrifter et stort behov for å systematisere og legge til rette for kunnskapsdeling gjennom samhandling. Det er også viktig at slik ny og tilgjengelig kunnskap kan dokumenteres og distribueres effektivt til resten av organisasjonen. Dette var bakgrunnen og rammeverket på medlemsmøte.

Presentasjonene fra medlemsmøtet blir lagt ut nedenfor etterhvert som vi får dem inn.

PROGRAM


Sted:
NHO
Middelthunsgt. 27
Oslo
Rom: 101
08:30 – 09:00 Registrering
09:00 – 09:15 Velkommen
Trond Markussen, DnBNOR  og leder av REN’s styringsgruppe
09:15 – 09:30  Presentasjon av Abelia/Abelia Innovasjon
Øystein Mjelve/Gro-Anett Sundstrøm Olsen, Abelia
09:30 - 10:15 EdEx – nasjonal indeks for bruk av e-læring
Mange har lurt, mange har spurt: hvor mye brukes e-læring, hvor stor andel av budsjettet går til e-læring, hvilke verktøy benyttes, hvor, hvordan osv.  Spørsmålene er flere enn svarene når det gjelder aktuell bruk av e-læring. Synsing tjener ingen på, fakta kan stimulere utvikling og vekst. Derfor går Abelia i gang med en nasjonal brukerundersøkelse på e-læring, Educational Index ( EdEx). Prosjektet kjøres i samarbeid med VOX.  Kristian Folkman er prosjektleder med Tove Kristiansen som bidragsyter. Ferdig rapport foreligger i november 2005
Kristian Folkman SMARTsolutions, prosjektleder EdEx
(og tidligere prosjektleder REN)
10:15 – 10:30  Pause
10:30 – 12:00 Learning at the Speed of Work: Learning Evolution
Everyone recognizes that the world of work today is far different then ever before. There are new markets and competitors, new products and services, new organizational models and structures, new business processes, and new technologies.  In order to compete, organizations today need to have a range of learning options available for their workers.  Options that include traditional instructor-led training, and mentoring and coaching, but also include technology-enabled learning (e-learning), blended learning, and new forms of learning – learning-at-the-speed of work.  In essence, organizations must strive to create an environment for learning evolution. In this session you’ll learn how to recognize the key stages in your organization’s learning evolution; know when it’s time to transition to the next stage; and, understand what it will take to make the transition to learning-at-the-speed-of-work successful.
Lance Dublin, Lance Dublin Consulting, San Francisco
Lance er en meget ettertraktet foredragsholder på konferanser og seminarer rundt om i verden, og har vært ”keynote speaker” på en rekke internasjonale konferanser.  I tillegg har han holdt workshops på mer enn 100 nasjonale og internasjonale konferanser, bl.a. ASTD.

 
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:45 Globalisering av forskning og utvikling
- oversikt over nyere perspektiv og data på dette
- noen konkrete eksempler (fra utlandet) fra egen forskning
- refleksjoner over relevanse for norske bedrifter
Terje Grønning, Pedagogisk Forskningsinstitutt ved UiO
13:45 – 14:00  Pause
14:00 – 14:45  Workplace - and how that relates to IBMs view of the Future of Learning
IBM point of view of Future of Learning, IBM Reference architecture for Learning, IBM Workplace and how all that relates to each other. And a look into how IBM uses all this internally
Anders Westberg, IBM