Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 16.-17. juni 2004

Lunsj til lunsj møte på Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, Nesbru.

PROGRAM
 
16. juni 2004
Kundeopplæring
 

12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.30 Velkommen og siste nytt fra USA v/Trond Markussen, Prosjektleder REN
13.30 - 14.15 Fra kundeoppfølging til kundeopplæring i DnB NOR.  Hvordan et godt CRM system utnyttes til levering av innhold basert på behov.  Kari Opdal, CRM ansvarlig i DnB NOR
14.15 - 14.30 Pause
14.30 - 15.15 Fra TV til Internett, utvikling av digitale læreprogrammer i NRK undervisningsavdelingen. Svein Sandnes NRK
15.15 - 15.45 Pause og benstrekk
15.45 - 16.30 Kundeopplæring, et blikk på utlandet - Hva gjør de beste og hvorfor.  Trond Markussen, Prosjektleder REN
19.00 Middag17. juni 2004
Evaluering og ROI


09.00 - 09.45 Interaktiv opplæring, et konkurransefortrinn i detaljhandel. Birgit Hjelmtvedt, Informasjons- og
Personaldirektør i Gresvig.
09.45 - 10.00  Pause
10.00 - 10.45 Prosesser og metoder for evaluering av IKT satsning i norsk skolesektor. Førsteamanuesis Ola Erstad ved Det Utdanningsvitenskaplige Fakultet, Universitet i Oslo.
10.45-11.15 Pause og benstrekk
11.15 - 12.00 Gevinstrealisering av e-læring.  Hvordan elæringsfeltet kan dra nytte av ulike metoder og teknikker.
Ivar Solheim, pedagog og sjefsforsker ved Norsk Regnesentral.
12.00 Oppsummering og lunsj