Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 14-15 juni, 2005

I tradisjonens tro ble vårt sommermøte avholdt i Asker som et lunch til lunch møte. Denne gangen på Vettre Hotell, http://www.vettre.no/.
Tema for møtet var “Nyheter”.  Vi startet med et innlegg fra Oracle.  Innlegget fra Oracle finner dere nedenfor.  Vi hørte også om "Knowledge and Performance Management” i Telenor. Cerpus, som er en e-lærings bedrift fra Vesterålen fortalte om emnekart og deres produkt BrainBank. Cerpus holdt et innlegg på vårt medlemsmøte i Tromsø, men siden det ikke var så mange der har vi valgt å invitere dem på nytt. I etterkant av møtet i Tromsø har Cerpus blitt invitert til både Statoil og DnB NOR for å fortelle om pedagogikken og ideen bak BrainBank.

Program

14. juni  
11.30 – 12.30 Lunch og registrering
12.30 – 13.15 Oracle
Enterprise mission: Human Capital Management
Learning Management: Business drivers
Enterprise Learning Management Architecture
Oracle’s response
Shan Mahendren, Director of Learning Management EMEA
13.15 – 13.30 Pause
13.30 – 14.15 Praktisk tilnærming til emnekart og bruk av BrainBank
Jarle Meløy, Cerpus
14.55 – 14.30 Pause
14.30 – 15.15 Forslagene og høringsuttalelsene til nasjonale strategier for digitale læringsressurser.  Norgesuniversitetet, Vox og Udir har laget tre strategier, som har vært på høring
Dag Rune Ramstad, Norgesuniversitetet
Per-Arne Brunvoll, VOX
Lisbeth Pedersen, Utdanningsdirektoratet
15.15 – 15.30 Pause
15.30 – 15.50 Bedre opplæring og felles kompetanseplattform for alle landets lærlinger
NRL sitter med opplærings- og fagansvar for omtrent 500 lærlinger årlig, samt ansvar for utvikling og kompetanse i de mer enn 600 medlemsbedriftene som er tilsluttet organisasjonen. Med lærlinger og bedrifter i alle deler av landet opplever NRL utfordringer med å sikre ens gjennomføring av lærlingeopplæringen. I tillegg fører økte krav og pålegg i bransjen til at man ønsker å sikre økt kvalitet på opplæring og kompetanseheving. 'Vårt mål i dette prosjektet har ikke primært vært å redusere kostnader, men jobbe frem bedre opplæring og sikre en felles kompetanseplattform for alle landets lærlinger' sier Ove Hanstad, prosjektleder i NRL.
Jan-Erik Larsen, Datapower
15.55 - 16.15 En tryggere norsk sokkel
Petroleumstilsynet stiller nå som minstrekrav at personell som skal arbeide på permanente eller flyttbare innretninger og på fartøy som benyttes i petroleumsvirksomheten, skal gjennomgå og bestå et grunnleggende sikkerhetskurs over fem dager. Før kursdeltakeren møter på sikkerhetssenteret, må vedkommende ha gjennomført et obligatorisk teorikurs med eksamen på Internett. Sommeren 2005 lanseres ny og revidert fagplan for kurset, og både e-læringskurset og LMS-et leveres av Mintra AS.
Chul Aamodt, Mintra
19:00 Middag
   
   
   
15. Juni  
09.00 – 09.45  "Knowledge and Performance Management” i Telenor
Jon Kolstø, Telenor Nordic
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Minitinget, Stortingets lærings og opplevelsessenter
Vilhelm Skjærpe, Media Farm
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.30 Akkurat nå, hva opptar partnerne i REN
11.30 Lunch