Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 1. mars 2006

Tema på dette møtet er bruk av teknologier som kan støtte læreprosesser, men som ikke er mye benyttet i dag. Blog, wickis, podcasting, webinar, webcast er eksempler på teknologier de fleste av oss har hørt om, men ikke alle har et forhold til. Kan slike teknologier være til støtte for oss som driver opplæring, eller er det et fenomen som lever sitt eget liv på siden av typiske læringsteknologier?

På dette møtet vil vi prøve å gi eksempler og ideer til å utnytte disse teknologiene. Vi får høre et bredt spekter av erfaringer og muligheter bruk av slik teknologi kan gi i et læringsperspektiv.

 

PROGRAM 

09.00 – 09.30 Registrering og kaffe 
09.30 – 10.15       Tove Rodahl, NRK Utviklingsavdeling 
Brukergenerering av innhold Part 1
Brukergenerering av innhold Part 2
Brukergenerering av innhold Part 3
(Pga. presentasjonens størrelse har vi måttet dele den opp for å få lagt den ut på websiden)
10.15 – 10.30       Pause
10.30 – 11.15       Sobah A. Petersen, NTNU
NTNU har gjort seg noen erfaringer med bruk av wickis og blog for å støtte læring gjennom noen prosjekter de har gjennomført.

Her finner du også tre rapporter fra NTNU som er aktuelle i denne sammenheng.
Blending Mobile and Ambient Technologies
Blog to Support Learning in the Field
Supporting Collaborative Construction of Knowledge
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.15 Chris Nyborg, Wikipedia
Wikipedia er et wiki-basert leksikon eller encyklopedi, på nesten 200 språk, som skrives av frivillige bidragsytere fra hele verden. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. De begynte i 2001 og arbeider nå på godt over tre millioner artikler, hvorav 51526 i den norske utgaven på bokmål og riksmål. På den nynorske versjonen arbeides det på over 13 500 artikler. Alle kan bidra og Chris Nyborg vil fortelle om erfaringer og entusiasme rundt utviklingen av Wikipedia.
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 Ole Christian Smerud, NetConnect Systems AS
Presentasjon av NetConnect Systems og Meet 24 7
Erfaringer om bruk av telefon-, web- og videomøter til opplæring. Demonstrasjon av Meet 24 7 med 'Opplærings Case'
14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 15.00 Magne D. Antonsen, VG Nett
Blogging er et økende fenomen, noe ikke minst takket være de store nettavisene. De har gjort det enkelt å sette opp sin egen blog og hevde sine synspunkter. Vi får høre hvilke erfaringer VG har gjort og hvilke potensialet de tror blogging har.
VG Nett-blogg part 1
VG Nett-blogg part 2
VG Nett-blogg part 3
VG Nett-blogg part 4
VG Nett-blogg part 5

(Pga. presentasjonens størrelse har vi måttet dele den opp for å få lagt den ut på websiden)
15.00 – 15.15 Pause
15.15 – 16.00  Steinar Bell, Mohive
Bruk av Webcast og Webseminarer
Erfaringer fra Mohive om bruk av webinarer og webcast til både åpne produktlanseringer og til lukkede seminarer med kunder i opplæringsøyemed.