Menu


Search query:  

REN Medlemsmøte i Oslo 31. mars 2004

Møtet fant sted hos Telenor på Fornebu og fokuserte på e-læring og Knowledge Management.


Program:

08.30 – 09.00 Registrering
 


09.00 – 09.05 Velkommen
Steinar Bell, Prosjektkoordinator, Innovasjon Norge i Oslo

09.05 – 09.30 Flere systemer og miljøer mot samme mål. Å levere det rette, til den rette, til rett tid og i rett sammenheng
Trond Markussen, Prosjektleder REN, Innovasjon Norge (via videokonferanse fra San Francisco)

09.30 – 10.00 KM og e-læring - Komplementære veier til samme mål?
Roar Arne Fjellheim, direktør, Computas

10.00 – 10.20 Pause

10.20 – 10.50 Kunnskapsforvaltning eller Ustrukturert Læring? - Noen erfaringer fra IBM.
Dag Oliver, IBM Workplace Collaborative Learning

10.50 – 11.10 Kaffe pause

11.10 – 11.45 Hvordan oppnår Telenor Mobile kunnskaps synergier i en global organisasjon?
Nicole Marchand, Knowledge Officer, Telenor Mobile Communications AS

11.45 – 12.15 Kunnskapsobjekter og mennesker - Hvordan skape et Managed Learing Environment?
Jon Dammann, Adm. Dir., Fronter

12.15 – 13.15 Lunsj
Felles lunsj for alle møtedeltakerne. Møtet avsluttes etter lunsj.

Tid: Onsdag 31. mars, 2004
Sted: Læringssenteret, Telenors hovedkontor på Fornebu
Påmelding: Pr. e-post til veslemoy.barnes@invanor.no
Avgift: Gratis for alle medlemmer av REN