Menu


Search query:  

REN medlemsmøte 5. april 2006

Tid: 09.00 til 12:00
Sted: DnB NOR, Kirkegt. 18, Oslo

Tema på dette møtet er sertifisering. Vi ser et økende fokus på sertifiseringer og behov for å dokumentere kunnskap i arbeidslivet. Vi har derfor valgt å sette av et møte hvor vi skal få muligheten til å drøfte ulike utgangspunkt for sertifisering og få innblikk i hvordan noen aktører utfører sertifisering. Vi skal også høre om utfordringene som er i å lage gode tester som er både valide og reliable.

Møtet vil bli lagt opp med 4 presentasjoner av 30 minutters varighet etterfulgt av 30 minutters hvor vi samler alle foredragsholderne for felles spørsmål og svar.

08:30 – 09:00 Kaffe og registrering
09:00 – 09:30 Siv Seglem, SPAMA
SPAMA har erfaring fra sertifisering av finansrådgivere. De vil fortelle om sine erfaring i tilrettelegging og gjennomføring av dette.
Sertifisering Finansielle Rådgivere

09:30 – 10:00 Bjørgulf Haukelid, Det Norske Veritas
Veritas vil fortelle om en ny tjeneste knyttet til kompetanse sertifisering av sjøfolk, noe de kaller SeaSkill.
DNV Seaskill del 1
DNV Seaskill del 2

10:00 – 10:30 Lise Lotte Appelgren, Enlight
Enlight kommer og deler sin kunnskap i å utforme gode spørsmål og tester.
Utforme gode spørsmål og tester
10:30 – 11:00  Bernt Nilsen, Norsk Test
Norsk Test vil presentere ulike metoder for testing og sertifisering
11:00 – 11:15 Pause
11:15 - 12:00 Plenumsdiskusjon hvor det blir mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderneFor påmelding, send e-post til veslemoy.barnes@invanor.no