Menu


Search query:  

Medlemsmøte Tromsø 25. august

Medlemsmøtet var denne gang lagt til Tromsø.
Presentasjonene fra møtet blir lagt ut nedenfor etterhvert som vi får disse inn.

Program 25 august – 8.30.-16.00

Sted: Linken i forskningsparken, Breivika

8:30 - 8:45 Velkommen og siste nytt fra REN/SF
v/ Veslemøy Barnes, REN San Francisco
8:45 – 9:30 Presentasjon av Utdanning.no
v/Mona Mathisen
9:30 – 9:45 Pause


9:45 – 10:30 Brain Bank Learning – bygging og deling av kunnskap gjennom emnekart
v/ Stian Lavik
Cerpus AS har utviklet BrainBank Learning, et web-basert verktøy for individuell kunnskapsbygging med utgangspunkt i begreper og assosiasjoner. Erfaringene fra praktisk bruk viser at verktøyet stimulerer etablering av gode læringsstrategier. BrainBank Learning er bygd som et emnekart og støtter emnekartstandarden (http://topicmaps.org/) og er derfor godt egnet til strukturert deling av informasjon og kunnskap.
10:30 – 11:00  Pause
11:00 – 11:45 Standardiseringsarbeide i lys av moderne sosialkonstruktivistisk pedagogikk|
http://www.estandard.no/docs/REN_aug2004_Hoel_presentasjon.zip 
(4.5 MB)
v/ Tore Hoel – Høgskolen i Oslo
11:45 – 12:45 Lunch
12:45 – 13:30  Bruk av tankekart som pedagogisk metode
v/ Trond Kristiansen - Nasjonalt senter for telemedisin

(Programvare til hjelp ved tankekart, begrepskart ol.)
13:30 – 14:00 Pause
14:00 – 15:00 Nye Norgesuniversitetet - strategier for satsing på fleksibel og livslang læring i norsk høyere utdanning
v/ Jan Atle Toska
Fra 1. januar i år ble Sentralorganet for fleksibel læring (SOFF) og Norgesuniversitetet slått sammen til nye Norgesuniversitetet. Den nye organisasjonen har kontoret i Oslo og Tromsø, med hovedsete i Tromsø. Gjennom sammenslåingen er det etablert en nasjonal organisasjon for å stimulere utvikling av fleksibel IKT-støttet utdanning ved norske universiteter og høgskoler, samt styrke samspillet mellom tilbydere og brukere. Norgesuniversitetets virksomhet består av fire funksjonsområder: Kunnskapsfunksjonen, tildelingsfunksjonen, informasjonsfunksjonen og møteplassfunksjonen. Se mer om Norgesuniversitetet: http://www.norgesuniversitetet.no/
15:00  Oppsummering