Menu


Search query:  

Innmelding

Denne avtale gjelder inngåelse av medlemskap i
Research and Educational Network (REN).

Medlemsavgiften er kr. 30.000 eks. MVA pr. kalenderår.  Ved innmelding etter januar vil medlemsavgiften bli prorated.

Innmelding
Fullt navn:
Organisasjon:
Adresse:
Postnr./sted:
Telefon:
E-post:
  
Merknader: