Menu


Search query:  

REN rapport om e-læring og usability

Denne REN rapporten er skrevet av Haakon Kobbenes og Kristian Folkman. Tittelen på rapporten er: E-learning and usability:  integrating the use and user dimension.  

REN har tidligere berørt temaet anvendelighet (usability) og e-læring, og vi har nå gleden av å offentliggjøre en rapport skrevet av Haakon Kobbenes og Kristian Folkman. Haakon Kobbenes oppholdt seg i San Francisco høsten 2002 og utarbeidet en rapport som tar for seg noen av premissene for å benytte usability konsepter samt konkrete forslag til hvordan man kan øke anvendeligheten inne e-læring. E-learning and usability:  integrating the use and user dimension er et upretensiøst forsøk på å få reist usability diskusjonen i REN. God lesning!