Menu


Search query:  

KUP prosjektet i REN

«Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring» er et prosjekt som ble igangsatt av REN sommeren 2001, og støttet av Kompetanseutviklingsprogrammet og Norges forskningsråd. Prosjektet har resultert i rapportene: «Lær av Lego» om teknologiske standarder, og sluttrapporten «Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring».
Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer:
- Kirsti Næss, prosjektleder
- Tove Kristiansen
- Tonje Bakke
- Elise Bentsen
- Ola Berge
- Hege S. Dillner
- Atle Løkken
- Siv Seglem

Vedlagt finnes begge de to rapportene i PDF. I tillegg er presentasjon av KUP prosjektet som Kirsti Næss og Tove Kristiansen holdt på REN medlemsmøtet 1. april 2003 tilgjengelig i PPT: Presentasjon av Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring

Lær av Lego, januar 2002

Rapporten beskriver bakgrunnen for hvorfor standardisering har betydning. Videre behandler den det generelle innholdet i arbeidet med standarder for e-læring. Tilslutt oppsummeres viktige kilder og relevante spesifikasjoner.

Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring, april 2003

Rapporten presenter resultatene fra prosjektets undersøkelse av sju norske nettbaserte læringstiltak som brukere og/eller utviklere opplevde som vellykket. Disse var både åpne kurs og bedriftsintern opplæring. I tillegg oppsummeres en europeisk undersøkelse om synet på kvalitet inne e-læring, samt erfaringene fra et norsk forskningsprosjekt om arbeidsplassen som nettbasert læringsarena og en undersøkelse av e-læring i ti amerikanske organisasjoner.

Didaktiske relasjoner og pedagogiske prinsipper benyttes som innfallsvinkel, både i analysen av de sju læringstiltakene og i presentasjonen av kvalitetskriterier. Det dreier seg om hvordan man skal få til samsvar mellom læringsmål, læringsinnhold, arbeidsmetoder, rammebetingelser, deltakerforutsetninger og evaluering. Videre dreier det seg om hvilke forhold som fremmer motivasjon, aktivitet, konkretisering, variasjon og samarbeid. Rapporten avsluttes med en opplisting av kriterier som kan bidra til å styrke den pedagogiske kvaliteten på nettbaserte læringstiltak.