Menu


Search query:  

Research and Educational Network

NB REN har flyttet til nye websider.  Vennligst gå hit:

http://innovationhousesf.wordpress.com/programs/ren/ and "Our Programs"

Showdagen finner sted 7. mai 2014

Research and Educational Network (REN) er et samarbeidsforum for kompetanseheving innen IKT-basert opplæring. REN er en del av Innovasjon Norge og arbeider med problemstillinger og analyser knyttet til:

  • Forskning og utvikling innen distribuerte læringsformer
  • Utvikling innen e-læringsmarkedet

Utgangspunktet er, og har vært, IKT-baserte læringsformer, men REN åpner for et noe bredere perspektiv i forhold til ulike læringsformer som fremmer samhandling og læring.  REN er en møteplass for utveksling av informasjon og samarbeid mellom aktører innen forskning, utdanning og næringsliv i Norge.

Deltakelse i REN koster kr. 30.000,- ekskl. MVA pr. år.


REN medlemsmøte onsdag 18. september
Sett av datoen.
Vi kommer tilbake med program og sted.

Studietur til San Francisco
6 – 10 oktober 2013

Årets studietur går til San Francisco, 6. - 10. oktoer  
Vi starter søndag 6. oktober med tur til "The Wine Country" for å bli kjent og venne oss til tidssonen, og avslutter torsdag 10. oktober etter fire lærende dager.
PROGRAM


For mer informasjon ta kontakt med:

Lisbeth Smestad
Innovation Norway
San Francisco & Silicon Valley
Phone: (415) 246-4933
lisme@innovationnorway.com 
 

RENs styringsgruppe:

   
Trond Markussen
DnB
Willi Dørfler
Statoil
 
     

Wenche Woldseth
PwC


Vegard Moen
NTNU

   


MØTEPLASS FOR MEDLEMMER

  

 

Kontakt:

Lisbeth Smestad
Innovation Norway
San Francisco

lisme@innovationnorway.com